FANDOM


Konstytucja Na'palmska to dokument uchwalony po przyjęciu demokracji. Jest on zbiorem prawa Na'palmskiego i regularnie są do niego wprowadzane poprawki.


PoprawkiEdytuj

Lista poprawek.

Poprawka Nr.1Edytuj

Usunięto fragmenty:

"Aby chronić mieszkańców przed faszyzmem, nazizmem, bolszewizmem i innymi formami skrajnego autorytaryzmu na terenie całego Na'palmu zakazuję się tworzenia partii skrajnie autorytanych (takich których punktu autorytarności przekraczają 5.0 na politicalcompass.org). Kara za stworzenie takiej partii to grzywna wysokości 5.000 quików i nakaz przyjęcia testu na politicalcompass.org i wysłania wyniku do Komisji Etyki Politycznej. Jeśli wynik będzie niepokojący dana osoba ma zakaz działalności politycznej pod groźbą roku więzienia."

"Aby chronić mieszkańców przed faszyzmem, nazizmem, bolszewizmem i innymi formami skrajnego autorytaryzmu na terenie całego Na'palmu zakazuję siępropagowania treści skrajnie autorytarnych takich jak:

  • Publiczne noszenie symboli skrajnie autorytarnych (np. swastyk).
  • Rorzucanie ulotek o treści skrajnie autorytarnej.
  • Publiczne agitowanie do przyjęcia ustroju skrajnie autorytarnego.
  • I inne działania uznane przez Komisję Etyki Politycznej za skrajnie autorytarne.

Kara za takie działania może sięgać od 1.000 quików grzywny do roku więzienia w zależności od poziomu autorytazymu danego działania."

Jako powód usunięcia danych fragmentów podaje się ograniczanie przez nich wolności słowa która jest wartością święta.

Koniec wpisu.